Dash i data loggery to produkty służace do zapisu danych pochodzących z podłączonego sterownika silnika oraz czujników, celem dalszej analizy. Dane te możesz wykorzystać do sprawdzenia zachowania się samochodu lub kierowcy, zlokalizowania usterki lub wyeliminowaniu błędów popełnianych przez kierowcę.