Wyświetlacze wielofunkcyjne są bardzo popularne w sportach samochodowych, zwłaszcza tam gdzie zapis danych z ECU i czujników nie jest niezbędny lub gdzie rolę datalogger pełni sterownik silnika.